Workshop: Learn to critically appraise Randomized Controlled Trials and Meta-Analyses: Focus on studies examining the effects of exercise on depression

Σεμινάριο

"Κριτική αξιολόγηση Τυχαιοποιημένων Ελεγχόμενων Δοκιμών και Μετα-Αναλύσεων: Εμφασή στις μελέτες για την επίδραση της άσκησης στην κατάθλιψη"

Παντελεήμων Εκεκκάκης, Ph.D., FACSM

23 Οκτωβρίου, 2018 /  14:00-17:00  /   Αίθουσα Συνεδριάσεων Ξενοδοχείο  Athenaeum Palace, Λ. Συγγρού 123, Αθήνα

Περιγραφή:  Στις κατευθυντήριες γραμμές για την κλινική πρακτική που εκδίδονται από ιατρικές και δημόσιες οργανώσεις υγείας σε διάφορες χώρες, ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση περιλαμβάνονται πλέον στις συνιστώμενες επιλογές για την πρόληψη και τη θεραπεία ευρέος φάσματος ασθενειών και τύπων αναπηρίας. Αυτό που ίσως δεν εκτιμάται ακόμη πλήρως είναι ότι η προσπάθεια εισαγωγής μιας αντι-εμπορικής επιλογής ως αντικαταστάτη εξαιρετικά κερδοφόρων εμπορικών θεραπειών, μπορεί να δημιουργήσει διάθεση μεροληπτικής προσέγγισης στη βιβλιογραφία της κλινικής έρευνας. Το συγκεκριμένο workshop, στο πλαίσιο του Ευρωπαïκού  Συνεδρίου “Sport and Physical Exercise for Mental Health: from theory to practice”,  θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα παραδείγματα - βασισμένα σε εξειδικευμένη βιβλιογραφία - τα οποία εξετάζουν τις επιδράσεις της σωματικής άσκησης σε περιστατικά κατάθλιψης.

Κοινό: Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί κυρίως για επαγγελματίες δημόσιας υγείας και μεταπτυχιακούς φοιτητές (Master και Ph.D. ). Απαιτούνται βασικές γνώσεις ερευνητικών εννοιών (π.χ. εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα, στατιστική εγκυρότητα, σφάλματα συμπτώσεων Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ, σφάλμα μέτρησης) και της αγγλικής γλώσσας.

Στόχος: Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μια πλήρη εικόνα ώστε να: (1) αναπτύσσουν κριτική ματιά απέναντι σε περιπτώσεις μεροληψίας στη σύγχρονη κλινική έρευνα (2)  κατανοούν την επίδραση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών στη διαδικασία της έρευνας και (3) οξύνουν τις δεξιότητές τους σχετικά με την αξιολόγηση των συμπερασμάτων της έρευνας, επικεντρωμένοι  σε πτυχές της ερευνητικής μεθοδολογίας που αφήνουν περιθώρια μεροληπτικής αντιμετώπισης .

Περιεχόμενο:

 1. Ιωαννίδης (2005): "Τα περισσότερα δημοσιευμένα ερευνητικά ευρήματα εμπεριέχουν λάθη"
 1. Εισαγωγή  στην Προσέγγισή βασισμένη στην τεκμηριωμένη ιατρική (Evidence-Based Medicine (EBM)
 1. Κριτική αξιολόγηση των μειονεκτημάτων της EBM
 1. Τυχαία ελεγχόμενες δοκιμές (RCTs)

-Πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο

-Συνέπειες του σχεδιασμού της έρευνας

-Χαρακτηριστικά (και αριθμός) συμμετεχόντων

-Κατανόηση των μέτρων εφαρμογής

-Κριτική αξιολόγηση της παρέμβασης και των θεραπειών ελέγχου / σύγκρισης  

-Αναλυτική προσέγγιση ενός δημοσιευμένου πρωτόκολλου

-Αναζήτηση παρερμηνειών των αποτελεσμάτων

 1. Μετα-αναλύσεις (ΜΑ)

-Η μη δεδομένη ακεραιότητα της εισαγωγής δεδομένων

- Κριτική Αξιολόγηση των κριτιρίων ένταξης και αποκλεισμού της μελέτης

-Επιλογή των όρων "θεραπεία" και "έλέγχος"

-Συνέπειες του σταθερού έναντι του τυχαίου μοντέλου

-Κατανόηση της ετερογένειας και του σφάλματος σε μια δημοσίευση

-Λεπτομερής έλεγχος των κριτηρίων μεθοδολογικής ποιότητας

-Έλεγχος στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων

 

Πληροφορίες-Δήλωση συμμετοχής:

eventsproject.eu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

210 5913826

 

//////////////////////////////////////////////////////////////

 Workshop

Learn to critically appraise Randomized Controlled Trials and Meta-Analyses: Focus on studies examining the effects of exercise on depression

Panteleimon Ekkekakis, Ph.D., FACSM

Tuesday 23 October, 2018, Athens/Greece, Hotel Athenaeum Palace

RATIONALE: In clinical practice guidelines issued by medical and public-health organizations in several countries, exercise and physical activity are now listed among the recommended options for the prevention and treatment of a wide range of diseases and types of disability. What is perhaps not yet fully appreciated is that attempting to introduce a non-commercial option as a replacement for highly profitable commercial treatments has the potential to introduce considerable bias in the clinical research literature. This pre-conference workshop will focus on specific examples from the literature examining the effects of exercise on depression.

TARGET AUDIENCE: The workshop is designed primarily for public-health professionals and postgraduate students (Master’s and Ph.D. level). The workshop is not intended as an accelerated course in research methods or statistics. Therefore, some basic knowledge of research concepts is assumed (e.g., internal and external validity, statistical power, Type I and Type II errors of inference, measurement error).

LEARNING OUTCOMES: By the conclusion of the workshop, the participants will achieve the following learning objectives: (1) develop an appreciation for the prevalence of bias in contemporary clinical research, (2) understand the influence of social, economic, and political circumstances on the research process, and (3) sharpen their skills for evaluating research conclusions by learning to focus on aspects of research methodology that typically exhibit high susceptibility to bias.

OUTLINE:  The following is the outline of the workshop (coverage will depend on time).

 1. Ioannidis (2005): “Most published research findings are false”
 2. Basics of Evidence-Based Medicine (EBM)
 3. Critical appraisal as the weakest link of EBM
 4. Randomized Controlled Trials (RCTs)
  1. Step 1: Learn about the political, social, economic, and policy context
  2. Step 2: Clarify the implications of the research design
  3. Step 3: Scrutinize the characteristics (and the number) of the participants
  4. Step 4: Understand the measures used
  5. Step 5: Critically evaluate the intervention and control/comparator treatments
  6. Step 6: Compare the analytic approach to the published protocol (if any)
  7. Step 7: Look for spin in the interpretation of the results
 5. Meta-analyses (MAs)
  1. Step 1: Never take the integrity of data entry for granted
  2. Step 2: Critically evaluate study inclusion and exclusion criteria
  3. Step 3: Scrutinize the choice of "treatment" and "control" arms
  4. Step 4: Learn about the implications of the fixed versus random model
  5. Step 5: Understand heterogeneity and publication bias
  6. Step 6: Closely examine the criteria of methodological quality

    g. Step 7: Look for spin in the interpretation of results