Γίνε Εθελοντής!

Φόρμα Αίτησης Εθελοντικής Υποστήριξης

 

1η Ευρωπαϊκή Αθλητική Διοργάνωση για την Ψυχική Υγεία – EVENTS Project

21-22-23 Σεπτεμβρίου 2018

 

Επιθυμώ Να Παρέχω τις Υπηρεσίες μου ως Εθελοντής Με
Επιθυμώ Να Παρέχω τις Υπηρεσίες μου
Γνώση Ξένης Γλώσας
  • Στους εθελοντές θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής από την Οργανωτική Επιτροπή και ρουχισμός.
  • Μετά την επιλογή θα γίνει εκπαίδευση των εθελοντών από ειδικούς επιστήμονες